["Tartib raqami","Code","Element turi","Ustun nomi ruscha","Ustun nomi o'zbekcha","Majburiy","Uzunligi",[1,"G1","\u0421\u0442\u0440\u043e\u043a\u0430","Hududlar","Hududlar","1","29"],[2,"G2","\u0421\u0442\u0440\u043e\u043a\u0430","\u0422\u0435\u0440\u0440\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438","\u0422\u0435\u0440\u0440\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438","1","49"],[3,"G3","\u0421\u0442\u0440\u043e\u043a\u0430","Territory","Territory","1","26"],[4,"G4","\u0421\u0442\u0440\u043e\u043a\u0430","Qurilish ishlari,\u0445izmatlar -jami,mlrd.so`mda \/\u0421\u0442\u0440\u043e\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \n\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b, \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438 -\u0432\u0441\u0435\u0433\u043e, \u043c\u043b\u0440\u0434.\u0441\u0443\u043c\/Construction\nworks, services - total, billion soums\n","Qurilish ishlari,\u0445izmatlar -jami,mlrd.so`mda \/\u0421\u0442\u0440\u043e\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \n\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b, \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438 -\u0432\u0441\u0435\u0433\u043e, \u043c\u043b\u0440\u0434.\u0441\u0443\u043c\/Construction\nworks, services - total, billion soums\n","1","181"],[5,"G5","\u0421\u0442\u0440\u043e\u043a\u0430","Bino va inshootlar qurilishi* \/C\u0442\u0440\u043e\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e \u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u0439 \u0438 \u0441\u043e\u043e\u0440\u0443\u0436\u0435\u043d\u0438\u0439\/Construction of buildings and structures","Bino va inshootlar qurilishi* \/C\u0442\u0440\u043e\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e \u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u0439 \u0438 \u0441\u043e\u043e\u0440\u0443\u0436\u0435\u043d\u0438\u0439\/Construction of buildings and structures","1","134"],[6,"G6","\u0421\u0442\u0440\u043e\u043a\u0430","Fuqarolik qurilishi ob\u2019ektlari\/C\u0442\u0440\u043e\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e \u043e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442\u043e\u0432 \u0433\u0440\u0430\u0436\u0434\u0430\u043d\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u043d\u0430\u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f\/Construction of civil facilities","Fuqarolik qurilishi ob\u2019ektlari\/C\u0442\u0440\u043e\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e \u043e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442\u043e\u0432 \u0433\u0440\u0430\u0436\u0434\u0430\u043d\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u043d\u0430\u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f\/Construction of civil facilities","1","154"],[7,"G7","\u0421\u0442\u0440\u043e\u043a\u0430","Ixtisoslashtirilgan qurilish ishlari\/C\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0437\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b\/Specialized construction work","Ixtisoslashtirilgan qurilish ishlari\/C\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0437\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b\/Specialized construction work","1","140"]]