Tartib raqami;Code;Element turi;Ustun nomi ruscha;Ustun nomi o'zbekcha;Majburiy;Uzunligi 1;G1;Текст (строка больше чем 255 символов);Fuqaro muhofazasi (mudofaa), favqulodda vaziyatlarning oldini olish va ularni bartaraf etish sohasidagi ikki tomonlama bitimlar to'g'risida Ma'lumot;Fuqaro muhofazasi (mudofaa), favqulodda vaziyatlarning oldini olish va ularni bartaraf etish sohasidagi ikki tomonlama bitimlar to'g'risida Ma'lumot;1;316 2;G2;Текст (строка больше чем 255 символов);Двусторонние соглашения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подписанные Республикой Узбекистан;Двусторонние соглашения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подписанные Республикой Узбекистан;1;517 3;G3;Текст (строка больше чем 255 символов);Bilateral agreements in the field of prevention and liquidation of emergency situations signed by the Republic of Uzbekistan (Dates of signing and entering into force);Bilateral agreements in the field of prevention and liquidation of emergency situations signed by the Republic of Uzbekistan (Dates of signing and entering into force);1;303