Tartib raqami;Code;Element turi;Ustun nomi ruscha;Ustun nomi o'zbekcha;Majburiy;Uzunligi 1;G1;Строка;Регион;Регион;1;49 2;G2;Строка;Наименование организаций;Наименование организаций;1;162 3;G3;Вещественный;ОКПО;ОКПО;1;8 4;G4;Вещественный;ИНН;ИНН;1;9 5;G5;Вещественный;КФС ;КФС ;1;3 6;G6;Вещественный;КОПФ;КОПФ;1;4 7;G7;Вещественный;ОКОНХ ;ОКОНХ ;1;5 8;G8;Вещественный;СОАТО ;СОАТО ;1;7 9;G9;Строка;Юридический адрес;Юридический адрес;1;115 10;G10;Строка;Телефон;Телефон;1;16 11;G11;Строка;Факс;Факс;1;16 12;G12;Строка;Электронная почта ;Электронная почта ;1;25 13;G13;Строка;Режим работы;Режим работы;1;70