Tartib raqami;Code;Element turi;Ustun nomi ruscha;Ustun nomi o'zbekcha;Majburiy;Uzunligi 1;G1;Строка;-;-;1;200 2;G2;Строка;Процентная доля от общего объема импорта и экспорта (январь-июнь 2015 г.);Eksport va importning umumiy hajmidagi ulushi, foiz hisobida (2015 yil yanvar-iyun);1;10 3;G3;Строка;Процентная доля от общего объема импорта и экспорта (январь-июнь 2016 г.);Eksport va importning umumiy hajmidagi ulushi, foiz hisobida (2016 yil yanvar-iyun);1;10 4;G4;Строка;Процентное изменение объема (Проценты по сравнению с январем-июнем 2015 года);Hajmidagi o‘zgarish, foiz hisobida (2015 yil yanvar-iyuniga nisbatan foiz hisobida);1;10