["Tartib raqami","Code","Element turi","Ustun nomi ruscha","Ustun nomi o'zbekcha","Majburiy","Uzunligi",[1,"G1","\u0421\u0442\u0440\u043e\u043a\u0430","Shahar va tumanlar nomi","Shahar va tumanlar nomi","1","21"],[2,"G2","\u0421\u0442\u0440\u043e\u043a\u0430","Yalpi hududiy mahsulot mlrd som","Yalpi hududiy mahsulot mlrd som","1","6"],[3,"G3","\u0421\u0442\u0440\u043e\u043a\u0430","2015 y. yanvar-iyunga nisbatan %da","2015 y. yanvar-iyunga nisbatan %da","1","5"],[4,"G4","\u0421\u0442\u0440\u043e\u043a\u0430","Sanoat ishlab chiqarish mlrd.somda","Sanoat ishlab chiqarish mlrd.somda","1","17"],[5,"G5","\u0421\u0442\u0440\u043e\u043a\u0430","XIM ishlab chiqarish xajmi mlrd.som","XIM ishlab chiqarish xajmi mlrd.som","0","5"],[6,"G6","\u0421\u0442\u0440\u043e\u043a\u0430","Qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaliklari mahsuloti mlrd.so\u2018m","Qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaliklari mahsuloti mlrd.so\u2018m","1","3"],[7,"G7","\u0421\u0442\u0440\u043e\u043a\u0430","Asosiy kapitalga investitsiyalar mlrd.so`m","Asosiy kapitalga investitsiyalar mlrd.so`m","1","6"],[8,"G8","\u0421\u0442\u0440\u043e\u043a\u0430","Pudrat ishlari mlrd.so\u2018m","Pudrat ishlari mlrd.so\u2018m","1","5"],[9,"G9","\u0421\u0442\u0440\u043e\u043a\u0430","Chakana savdo mlrd.so\u2018m","Chakana savdo mlrd.so\u2018m","1","6"],[10,"G10","\u0421\u0442\u0440\u043e\u043a\u0430","Xizmatlar jami mlrd.so\u2018m","Xizmatlar jami mlrd.so\u2018m","1","6"]]