Tartib raqami;Code;Element turi;Ustun nomi ruscha;Ustun nomi o'zbekcha;Majburiy;Uzunligi 1;G1;Строка;Полное наименование организации;Korxonaning to'liq nomi;1;65 2;G2;Строка;Сокращенное наименование организации;Korxonaning qisqartirilgan nomi;1;45 3;G3;Строка;Адрес;Manzil;1;65 4;G4;Строка;Ориентир;Mo'ljal;1;60 5;G5;Строка;Телефон;Telefon;1;60 6;G6;Строка;Факс;Faks;1;40 7;G7;Строка;Географическое положение;Geografik joylashuv;1;30