["Tartib raqami","Code","Element turi","Ustun nomi ruscha","Ustun nomi o'zbekcha","Majburiy","Uzunligi",[1,"G1","\u0421\u0442\u0440\u043e\u043a\u0430","Ko`rsatkichlar","Ko`rsatkichlar","1","59"],[2,"G2","\u0421\u0442\u0440\u043e\u043a\u0430","O`lchov birligi","O`lchov birligi","1","9"],[3,"G3","\u0412\u0435\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439","2010 yil xajim","2010 yil xajim","1","5"],[4,"G4","\u0412\u0435\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439","2010 yil (%)","2010 yil (%)","1","5"],[5,"G5","\u0412\u0435\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439","2011 yil xajim","2011 yil xajim","1","6"],[6,"G6","\u0412\u0435\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439","2011 yil (%)","2011 yil (%)","1","5"],[7,"G7","\u0412\u0435\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439","2012 yil xajim","2012 yil xajim","1","6"],[8,"G8","\u0412\u0435\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439","2012 yil (%)","2012 yil (%)","1","5"],[9,"G9","\u0412\u0435\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439","2013 yil xajim","2013 yil xajim","1","6"],[10,"G10","\u0412\u0435\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439","2013 yil (%)","2013 yil (%)","1","5"],[11,"G11","\u0412\u0435\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439","2014 yil xajim","2014 yil xajim","1","6"],[12,"G12","\u0412\u0435\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439","2014 yil (%)","2014 yil (%)","1","5"],[13,"G13","\u0412\u0435\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439","2015 yil xajim","2015 yil xajim","1","6"],[14,"G14","\u0412\u0435\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439","2015 yil (%)","2015 yil (%)","1","5"],[15,"G15","\u0412\u0435\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439","2015 yil 2010 yilga nisbatan (+,-)","2015 yil 2010 yilga nisbatan (+,-)","1","6"],[16,"G16","\u0412\u0435\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439","(%)","(%)","1","5"]]