["Tartib raqami","Code","Element turi","Ustun nomi ruscha","Ustun nomi o'zbekcha","Majburiy","Uzunligi",[1,"G1","\u0421\u0442\u0440\u043e\u043a\u0430","\u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u044f \u043d\u043e\u043c\u0438","\u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u044f \u043d\u043e\u043c\u0438","1","22"],[2,"G2","\u0412\u0435\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439","C\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u044f \u043a\u043e\u0434\u0438","C\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u044f \u043a\u043e\u0434\u0438","1","6"],[3,"G3","\u0421\u0442\u0440\u043e\u043a\u0430","\u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u044f\u043b\u0430\u0440\u043d\u0438\u043d\u0433 \u043e\u0447\u0438\u049b \u043c\u0430\u0439\u0434\u043e\u043d\u0447\u0430\u043b\u0430\u0440\u0438\u0434\u0430 \u0441\u0430\u049b\u043b\u0430\u043d\u0438\u0448\u0438 \u043c\u0443\u043c\u043a\u0438\u043d \u0431\u045e\u043b\u0433\u0430\u043d, \u0432\u0430\u0433\u043e\u043d\u043c\u0430 \u0432\u0430\u0433\u043e\u043d \u044e\u043a \u0436\u0443\u043d\u0430\u0442\u043c\u0430\u043b\u0430\u0440\u0438\u043d\u0438 \u049b\u0430\u0431\u0443\u043b \u049b\u0438\u043b\u0438\u0448 \u0432\u0430 \u0442\u043e\u043f\u0440\u0438\u0448","\u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u044f\u043b\u0430\u0440\u043d\u0438\u043d\u0433 \u043e\u0447\u0438\u049b \u043c\u0430\u0439\u0434\u043e\u043d\u0447\u0430\u043b\u0430\u0440\u0438\u0434\u0430 \u0441\u0430\u049b\u043b\u0430\u043d\u0438\u0448\u0438 \u043c\u0443\u043c\u043a\u0438\u043d \u0431\u045e\u043b\u0433\u0430\u043d, \u0432\u0430\u0433\u043e\u043d\u043c\u0430 \u0432\u0430\u0433\u043e\u043d \u044e\u043a \u0436\u0443\u043d\u0430\u0442\u043c\u0430\u043b\u0430\u0440\u0438\u043d\u0438 \u049b\u0430\u0431\u0443\u043b \u049b\u0438\u043b\u0438\u0448 \u0432\u0430 \u0442\u043e\u043f\u0440\u0438\u0448","1","6"],[4,"G4","\u0421\u0442\u0440\u043e\u043a\u0430","\u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u044f\u043b\u0430\u0440\u043d\u0438\u043d\u0433 \u043e\u0447\u0438\u049b \u043e\u043c\u0431\u043e\u0440\u0445\u043e\u043d\u0430\u043b\u0430\u0440\u0438\u0434\u0430 \u0441\u0430\u049b\u043b\u0430\u0448\u043d\u0438 \u0442\u0430\u043b\u0430\u0431 \u044d\u0442\u0443\u0432\u0447\u0438, \u043c\u0430\u0439\u0434\u0430 \u044e\u043a \u0436\u0443\u043d\u0430\u0442\u043c\u0430\u043b\u0430\u0440\u0438\u043d\u0438 \u049b\u0430\u0431\u0443\u043b \u049b\u0438\u043b\u0438\u0448 \u0432\u0430 \u0442\u043e\u043f\u0440\u0438\u0448","\u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u044f\u043b\u0430\u0440\u043d\u0438\u043d\u0433 \u043e\u0447\u0438\u049b \u043e\u043c\u0431\u043e\u0440\u0445\u043e\u043d\u0430\u043b\u0430\u0440\u0438\u0434\u0430 \u0441\u0430\u049b\u043b\u0430\u0448\u043d\u0438 \u0442\u0430\u043b\u0430\u0431 \u044d\u0442\u0443\u0432\u0447\u0438, \u043c\u0430\u0439\u0434\u0430 \u044e\u043a \u0436\u0443\u043d\u0430\u0442\u043c\u0430\u043b\u0430\u0440\u0438\u043d\u0438 \u049b\u0430\u0431\u0443\u043b \u049b\u0438\u043b\u0438\u0448 \u0432\u0430 \u0442\u043e\u043f\u0440\u0438\u0448","1","6"],[5,"G5","\u0421\u0442\u0440\u043e\u043a\u0430","\u043d\u043e\u0443\u043c\u0443\u043c\u0438\u0439 \u0444\u043e\u0439\u0434\u0430\u043b\u0430\u043d\u0438\u0448 \u0436\u043e\u0439\u043b\u0430\u0440\u0438\u0434\u0430 \u0432\u0430 (\u0442\u0435\u043c\u0438\u0440\u0439\u045e\u043b \u0448\u0430\u0445\u043e\u0431\u0447\u0430\u043b\u0430\u0440\u0438\u0434\u0430) \u0442\u0443\u0442\u0430\u0448\u0438\u0431 \u043a\u0438\u0440\u0443\u0432\u0447\u0438 \u0442\u0435\u043c\u0438\u0440 \u0439\u0443\u043b\u043b\u0430\u0440\u0434\u0430 \u0432\u0430\u0433\u043e\u043d\u0431\u0443\u0442\u0443\u043d\u043b\u0438\u0433\u0438\u0447\u0430 \u044e\u043a\u043b\u0430\u043d\u0443\u0432\u0447\u0438, \u043c\u0430\u0439\u0434\u0430 \u0432\u0430 \u0432\u0430\u0433\u043e\u043d\u043b\u0438 \u044e\u043a \u0436\u0443\u043d\u0430\u0442\u043c\u0430\u043b\u0430\u0440\u0438\u043d\u0438 \u049b\u0430\u0431\u0443\u043b \u049b\u0438\u043b\u0438\u0448 \u0432\u0430 \u0442\u043e\u043f\u0440\u0438\u0448","\u043d\u043e\u0443\u043c\u0443\u043c\u0438\u0439 \u0444\u043e\u0439\u0434\u0430\u043b\u0430\u043d\u0438\u0448 \u0436\u043e\u0439\u043b\u0430\u0440\u0438\u0434\u0430 \u0432\u0430 (\u0442\u0435\u043c\u0438\u0440\u0439\u045e\u043b \u0448\u0430\u0445\u043e\u0431\u0447\u0430\u043b\u0430\u0440\u0438\u0434\u0430) \u0442\u0443\u0442\u0430\u0448\u0438\u0431 \u043a\u0438\u0440\u0443\u0432\u0447\u0438 \u0442\u0435\u043c\u0438\u0440 \u0439\u0443\u043b\u043b\u0430\u0440\u0434\u0430 \u0432\u0430\u0433\u043e\u043d\u0431\u0443\u0442\u0443\u043d\u043b\u0438\u0433\u0438\u0447\u0430 \u044e\u043a\u043b\u0430\u043d\u0443\u0432\u0447\u0438, \u043c\u0430\u0439\u0434\u0430 \u0432\u0430 \u0432\u0430\u0433\u043e\u043d\u043b\u0438 \u044e\u043a \u0436\u0443\u043d\u0430\u0442\u043c\u0430\u043b\u0430\u0440\u0438\u043d\u0438 \u049b\u0430\u0431\u0443\u043b \u049b\u0438\u043b\u0438\u0448 \u0432\u0430 \u0442\u043e\u043f\u0440\u0438\u0448","1","6"],[6,"G6","\u0421\u0442\u0440\u043e\u043a\u0430","\u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u044f\u043b\u0430\u0440\u043d\u0438\u043d\u0433 \u0451\u043f\u0438\u049b \u043e\u043c\u0431\u043e\u0440\u0445\u043e\u043d\u0430\u043b\u0430\u0440\u0438\u0434\u0430 \u0441\u0430\u049b\u043b\u0430\u043d\u0438\u0448\u0438 \u0442\u0430\u043b\u0430\u0431 \u044d\u0442\u0443\u0432\u0447\u0438, \u0432\u0430\u0433\u043e\u043d\u043b\u0438 \u044e\u043a \u0436\u0443\u043d\u0430\u0442\u043c\u0430\u043b\u0430\u0440\u0438\u043d\u0438 \u049b\u0430\u0431\u0443\u043b \u049b\u0438\u043b\u0438\u0448 \u0432\u0430 \u0442\u043e\u043f\u0440\u0438\u0448","\u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u044f\u043b\u0430\u0440\u043d\u0438\u043d\u0433 \u0451\u043f\u0438\u049b \u043e\u043c\u0431\u043e\u0440\u0445\u043e\u043d\u0430\u043b\u0430\u0440\u0438\u0434\u0430 \u0441\u0430\u049b\u043b\u0430\u043d\u0438\u0448\u0438 \u0442\u0430\u043b\u0430\u0431 \u044d\u0442\u0443\u0432\u0447\u0438, \u0432\u0430\u0433\u043e\u043d\u043b\u0438 \u044e\u043a \u0436\u0443\u043d\u0430\u0442\u043c\u0430\u043b\u0430\u0440\u0438\u043d\u0438 \u049b\u0430\u0431\u0443\u043b \u049b\u0438\u043b\u0438\u0448 \u0432\u0430 \u0442\u043e\u043f\u0440\u0438\u0448","1","6"],[7,"G7","\u0421\u0442\u0440\u043e\u043a\u0430","\u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u044f\u043b\u0430\u0440\u0434\u0430 3,3(5) \u0432\u0430 5,5(6) \u0442\u043e\u043d\u043d\u0430 \u0431\u0440\u0443\u0442\u0442\u043e \u0432\u0430\u0437\u043d\u043b\u0438 \u0443\u043d\u0438\u0432\u0435\u0440\u0441\u0430\u043b \u043a\u043e\u043d\u0442\u0435\u0439\u043d\u0435\u0440\u043b\u0430\u0440\u0434\u0430 \u044e\u043a\u043b\u0430\u0440\u043d\u0438 \u049b\u0430\u0431\u0443\u043b \u049b\u0438\u043b\u0438\u0448 \u0432\u0430 \u0442\u043e\u043f\u0448\u0438\u0440\u0438\u0448","\u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u044f\u043b\u0430\u0440\u0434\u0430 3,3(5) \u0432\u0430 5,5(6) \u0442\u043e\u043d\u043d\u0430 \u0431\u0440\u0443\u0442\u0442\u043e \u0432\u0430\u0437\u043d\u043b\u0438 \u0443\u043d\u0438\u0432\u0435\u0440\u0441\u0430\u043b \u043a\u043e\u043d\u0442\u0435\u0439\u043d\u0435\u0440\u043b\u0430\u0440\u0434\u0430 \u044e\u043a\u043b\u0430\u0440\u043d\u0438 \u049b\u0430\u0431\u0443\u043b \u049b\u0438\u043b\u0438\u0448 \u0432\u0430 \u0442\u043e\u043f\u0448\u0438\u0440\u0438\u0448","1","6"],[8,"G8","\u0421\u0442\u0440\u043e\u043a\u0430","(\u0442\u0435\u043c\u0438\u0440 \u0439\u045e\u043b \u0448\u0430\u0445\u043e\u0431\u0447\u0430\u043b\u0430\u0440\u0438\u0434\u0430) \u0442\u0443\u0442\u0430\u0448\u0438\u0431 \u043a\u0438\u0440\u0443\u0432\u0447\u0438 \u0442\u0435\u043c\u0438\u0440 \u0439\u045e\u043b\u043b\u0430\u0440\u0434\u0430 3,3(5) \u0432\u0430 5,5(6) \u0442\u043e\u043d\u043d\u0430 \u0431\u0440\u0443\u0442\u0442\u043e \u0432\u0430\u0437\u043d\u043b\u0438 \u0443\u043d\u0438\u0432\u0435\u0440\u0441\u0430\u043b \u043a\u043e\u043d\u0442\u0435\u0439\u043d\u0435\u0440\u043b\u0430\u0440\u0434\u0430 \u044e\u043a\u043b\u0430\u0440\u043d\u0438 \u049b\u0430\u0431\u0443\u043b \u049b\u0438\u043b\u0438\u0448 \u0432\u0430 \u0442\u043e\u043f\u0448\u0438\u0440\u0438\u0448","(\u0442\u0435\u043c\u0438\u0440 \u0439\u045e\u043b \u0448\u0430\u0445\u043e\u0431\u0447\u0430\u043b\u0430\u0440\u0438\u0434\u0430) \u0442\u0443\u0442\u0430\u0448\u0438\u0431 \u043a\u0438\u0440\u0443\u0432\u0447\u0438 \u0442\u0435\u043c\u0438\u0440 \u0439\u045e\u043b\u043b\u0430\u0440\u0434\u0430 3,3(5) \u0432\u0430 5,5(6) \u0442\u043e\u043d\u043d\u0430 \u0431\u0440\u0443\u0442\u0442\u043e \u0432\u0430\u0437\u043d\u043b\u0438 \u0443\u043d\u0438\u0432\u0435\u0440\u0441\u0430\u043b \u043a\u043e\u043d\u0442\u0435\u0439\u043d\u0435\u0440\u043b\u0430\u0440\u0434\u0430 \u044e\u043a\u043b\u0430\u0440\u043d\u0438 \u049b\u0430\u0431\u0443\u043b \u049b\u0438\u043b\u0438\u0448 \u0432\u0430 \u0442\u043e\u043f\u0448\u0438\u0440\u0438\u0448","1","6"],[9,"G9","\u0421\u0442\u0440\u043e\u043a\u0430","\u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u044f\u043b\u0430\u0440\u0434\u0430 \u0442\u0435\u0437\u0451\u043d\u0443\u0432\u0447\u0430\u043d \u044e\u043a\u043b\u0430\u0440\u043d\u0438 \u049b\u0430\u0431\u0443\u043b \u049b\u0438\u043b\u0438\u0448 \u0432\u0430 \u0442\u043e\u043f\u0448\u0438\u0440\u0438\u0448 \u0442\u0430\u049b\u0438\u049b\u043b\u0430\u043d\u0430\u0434\u0438","\u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u044f\u043b\u0430\u0440\u0434\u0430 \u0442\u0435\u0437\u0451\u043d\u0443\u0432\u0447\u0430\u043d \u044e\u043a\u043b\u0430\u0440\u043d\u0438 \u049b\u0430\u0431\u0443\u043b \u049b\u0438\u043b\u0438\u0448 \u0432\u0430 \u0442\u043e\u043f\u0448\u0438\u0440\u0438\u0448 \u0442\u0430\u049b\u0438\u049b\u043b\u0430\u043d\u0430\u0434\u0438","1","6"],[10,"G10","\u0421\u0442\u0440\u043e\u043a\u0430","\u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u044f\u043b\u0430\u0440\u0434\u0430 20 \u0432\u0430 24 \u0442\u043e\u043d\u043d\u0430 \u0431\u0440\u0443\u0442\u0442\u043e \u0432\u0430\u0437\u043d\u043b\u0438 \u0443\u043d\u0438\u0432\u0435\u0440\u0441\u0430\u043b \u043a\u043e\u043d\u0442\u0435\u0439\u043d\u0435\u0440\u043b\u0430\u0440\u0434\u0430 \u044e\u043a\u043b\u0430\u0440\u043d\u0438 \u049b\u0430\u0431\u0443\u043b \u049b\u0438\u043b\u0438\u0448 \u0432\u0430 \u0442\u043e\u043f\u0448\u0438\u0440\u0438\u0448","\u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u044f\u043b\u0430\u0440\u0434\u0430 20 \u0432\u0430 24 \u0442\u043e\u043d\u043d\u0430 \u0431\u0440\u0443\u0442\u0442\u043e \u0432\u0430\u0437\u043d\u043b\u0438 \u0443\u043d\u0438\u0432\u0435\u0440\u0441\u0430\u043b \u043a\u043e\u043d\u0442\u0435\u0439\u043d\u0435\u0440\u043b\u0430\u0440\u0434\u0430 \u044e\u043a\u043b\u0430\u0440\u043d\u0438 \u049b\u0430\u0431\u0443\u043b \u049b\u0438\u043b\u0438\u0448 \u0432\u0430 \u0442\u043e\u043f\u0448\u0438\u0440\u0438\u0448","1","6"],[11,"G11","\u0421\u0442\u0440\u043e\u043a\u0430","(\u0442\u0435\u043c\u0438\u0440 \u0439\u045e\u043b \u0448\u0430\u0445\u043e\u0431\u0447\u0430\u043b\u0430\u0440\u0438\u0434\u0430) \u0442\u0443\u0442\u0430\u0448\u0438\u0431 \u043a\u0438\u0440\u0443\u0432\u0447\u0438 \u0442\u0435\u043c\u0438\u0440 \u0439\u045e\u043b\u043b\u0430\u0440\u0434\u0430 20 \u0432\u0430 24 \u0442\u043e\u043d\u043d\u0430 \u0431\u0440\u0443\u0442\u0442\u043e \u0432\u0430\u0437\u043d\u043b\u0438 \u0443\u043d\u0438\u0432\u0435\u0440\u0441\u0430\u043b \u043a\u043e\u043d\u0442\u0435\u0439\u043d\u0435\u0440\u043b\u0430\u0440\u0434\u0430 \u044e\u043a\u043b\u0430\u0440\u043d\u0438 \u049b\u0430\u0431\u0443\u043b \u049b\u0438\u043b\u0438\u0448 \u0432\u0430 \u0442\u043e\u043f\u0448\u0438\u0440\u0438\u0448","(\u0442\u0435\u043c\u0438\u0440 \u0439\u045e\u043b \u0448\u0430\u0445\u043e\u0431\u0447\u0430\u043b\u0430\u0440\u0438\u0434\u0430) \u0442\u0443\u0442\u0430\u0448\u0438\u0431 \u043a\u0438\u0440\u0443\u0432\u0447\u0438 \u0442\u0435\u043c\u0438\u0440 \u0439\u045e\u043b\u043b\u0430\u0440\u0434\u0430 20 \u0432\u0430 24 \u0442\u043e\u043d\u043d\u0430 \u0431\u0440\u0443\u0442\u0442\u043e \u0432\u0430\u0437\u043d\u043b\u0438 \u0443\u043d\u0438\u0432\u0435\u0440\u0441\u0430\u043b \u043a\u043e\u043d\u0442\u0435\u0439\u043d\u0435\u0440\u043b\u0430\u0440\u0434\u0430 \u044e\u043a\u043b\u0430\u0440\u043d\u0438 \u049b\u0430\u0431\u0443\u043b \u049b\u0438\u043b\u0438\u0448 \u0432\u0430 \u0442\u043e\u043f\u0448\u0438\u0440\u0438\u0448","1","6"],[12,"G12","\u0421\u0442\u0440\u043e\u043a\u0430","\u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u044f\u043b\u0430\u0440\u043d\u0438\u043d\u0433 \u043e\u0447\u0438\u049b \u043c\u0430\u0439\u0434\u043e\u043d\u043b\u0430\u0440\u0438\u0434\u0430 \u0441\u0430\u049b\u043b\u0430\u043d\u0438\u0448\u0438 \u043c\u0443\u043c\u043a\u0438\u043d \u0431\u045e\u043b\u0433\u0430\u043d, \u043c\u0430\u0439\u0434\u0430 \u044e\u043a \u0436\u0443\u043d\u0430\u0442\u043c\u0430\u043b\u0430\u0440\u0438\u043d\u0438 \u049b\u0430\u0431\u0443\u043b \u049b\u0438\u043b\u0438\u0448 \u0432\u0430 \u0442\u043e\u043f\u0440\u0438\u0448","\u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u044f\u043b\u0430\u0440\u043d\u0438\u043d\u0433 \u043e\u0447\u0438\u049b \u043c\u0430\u0439\u0434\u043e\u043d\u043b\u0430\u0440\u0438\u0434\u0430 \u0441\u0430\u049b\u043b\u0430\u043d\u0438\u0448\u0438 \u043c\u0443\u043c\u043a\u0438\u043d \u0431\u045e\u043b\u0433\u0430\u043d, \u043c\u0430\u0439\u0434\u0430 \u044e\u043a \u0436\u0443\u043d\u0430\u0442\u043c\u0430\u043b\u0430\u0440\u0438\u043d\u0438 \u049b\u0430\u0431\u0443\u043b \u049b\u0438\u043b\u0438\u0448 \u0432\u0430 \u0442\u043e\u043f\u0440\u0438\u0448","1","6"],[13,"G13","\u0421\u0442\u0440\u043e\u043a\u0430","\u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u044f\u043b\u0430\u0440\u0434\u0430 24 \u0432\u0430 30 \u0442\u043e\u043d\u043d\u0430 \u0431\u0440\u0443\u0442\u0442\u043e \u0432\u0430\u0437\u043d\u043b\u0438 \u0443\u043d\u0438\u0432\u0435\u0440\u0441\u0430\u043b \u043a\u043e\u043d\u0442\u0435\u0439\u043d\u0435\u0440\u043b\u0430\u0440\u0434\u0430 \u044e\u043a\u043b\u0430\u0440\u043d\u0438 \u049b\u0430\u0431\u0443\u043b \u049b\u0438\u043b\u0438\u0448 \u0432\u0430 \u0442\u043e\u043f\u0448\u0438\u0440\u0438\u0448","\u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u044f\u043b\u0430\u0440\u0434\u0430 24 \u0432\u0430 30 \u0442\u043e\u043d\u043d\u0430 \u0431\u0440\u0443\u0442\u0442\u043e \u0432\u0430\u0437\u043d\u043b\u0438 \u0443\u043d\u0438\u0432\u0435\u0440\u0441\u0430\u043b \u043a\u043e\u043d\u0442\u0435\u0439\u043d\u0435\u0440\u043b\u0430\u0440\u0434\u0430 \u044e\u043a\u043b\u0430\u0440\u043d\u0438 \u049b\u0430\u0431\u0443\u043b \u049b\u0438\u043b\u0438\u0448 \u0432\u0430 \u0442\u043e\u043f\u0448\u0438\u0440\u0438\u0448","1","6"],[14,"G14","\u0421\u0442\u0440\u043e\u043a\u0430","(\u0442\u0435\u043c\u0438\u0440 \u0439\u045e\u043b \u0448\u0430\u0445\u043e\u0431\u0447\u0430\u043b\u0430\u0440\u0438\u0434\u0430) \u0442\u0443\u0442\u0430\u0448\u0438\u0431 \u043a\u0438\u0440\u0443\u0432\u0447\u0438 \u0442\u0435\u043c\u0438\u0440 \u0439\u045e\u043b\u043b\u0430\u0440\u0434\u0430 24(30) \u0432\u0430 30 \u0442\u043e\u043d\u043d\u0430 \u0431\u0440\u0443\u0442\u0442\u043e \u0432\u0430\u0437\u043d\u043b\u0438 \u0443\u043d\u0438\u0432\u0435\u0440\u0441\u0430\u043b \u043a\u043e\u043d\u0442\u0435\u0439\u043d\u0435\u0440\u043b\u0430\u0440\u0434\u0430 \u044e\u043a\u043b\u0430\u0440\u043d\u0438 \u049b\u0430\u0431\u0443\u043b \u049b\u0438\u043b\u0438\u0448 \u0432\u0430 \u0442\u043e\u043f\u0448\u0438\u0440\u0438\u0448","(\u0442\u0435\u043c\u0438\u0440 \u0439\u045e\u043b \u0448\u0430\u0445\u043e\u0431\u0447\u0430\u043b\u0430\u0440\u0438\u0434\u0430) \u0442\u0443\u0442\u0430\u0448\u0438\u0431 \u043a\u0438\u0440\u0443\u0432\u0447\u0438 \u0442\u0435\u043c\u0438\u0440 \u0439\u045e\u043b\u043b\u0430\u0440\u0434\u0430 24(30) \u0432\u0430 30 \u0442\u043e\u043d\u043d\u0430 \u0431\u0440\u0443\u0442\u0442\u043e \u0432\u0430\u0437\u043d\u043b\u0438 \u0443\u043d\u0438\u0432\u0435\u0440\u0441\u0430\u043b \u043a\u043e\u043d\u0442\u0435\u0439\u043d\u0435\u0440\u043b\u0430\u0440\u0434\u0430 \u044e\u043a\u043b\u0430\u0440\u043d\u0438 \u049b\u0430\u0431\u0443\u043b \u049b\u0438\u043b\u0438\u0448 \u0432\u0430 \u0442\u043e\u043f\u0448\u0438\u0440\u0438\u0448","1","6"]] O'zbekiston Respublikasi ochiq ma'lumotlar portali
Kengaytirilgan
 
 

Sahifa mavjud emas

Diqqat! Agar siz matnda xatoliklarni aniqlasangiz, ularni belgilab, ma'muriyatni xabardor qilish uchun Ctrl+Enter tugmalarini bosing

Ishlab chiqilgan: