Tartib raqami;Code;Element turi;Ustun nomi ruscha;Ustun nomi o'zbekcha;Majburiy;Uzunligi 1;G1;Строка;Faoliyatga doir muhim yo'nalishlar/Основные виды деятельности/Main indicators;Faoliyatga doir yo'nalishlar/Основные виды деятельности/Main indicators;1;500 2;G2;Строка;Statistik raqamlar/Статистические данные/Statistics;Statistik raqamlar/Статистические данные/Statistics;1;500