Tartib raqami;Code;Element turi;Ustun nomi ruscha;Ustun nomi o'zbekcha;Majburiy;Uzunligi 1;G1;Строка;Ko'rsatkich / Показатель;Ko'rsatkich / Показатель;1;181 2;G2;Вещественный;Ayollar soni, ming kishi / Численность женщин, тысяч человек;Ayollar soni, ming kishi / Численность женщин, тысяч человек;1;6 3;G3;Вещественный;Erkaklar soni, ming kishi / Численность мужчин, тысяч человек;Erkaklar soni, ming kishi / Численность мужчин, тысяч человек;1;5 4;G4;Вещественный;Jamiga nisbatan foizda, ayollar / В % к итогу (женщины);Jamiga nisbatan foizda, ayollar / В % к итогу (женщины);1;5 5;G5;Вещественный;Jamiga nisbatan foizda, erkaklar / В % к итогу (мужчины);Jamiga nisbatan foizda, erkaklar / В % к итогу (мужчины);1;5 6;G6;Вещественный;Jinsiga bo`yicha taqsimlanishi, foizda (ayollar) / Распределение по полу, в % (женщины);Jinsiga bo`yicha taqsimlanishi, foizda (ayollar) / Распределение по полу, в % (женщины);1;4 7;G7;Вещественный;Jinsiga bo`yicha taqsimlanishi, foizda (erkaklar) / Распределение по полу, в % (мужчины);Jinsiga bo`yicha taqsimlanishi, foizda (erkaklar) / Распределение по полу, в % (мужчины);1;4