Tartib raqami;Code;Element turi;Ustun nomi ruscha;Ustun nomi o'zbekcha;Majburiy;Uzunligi 1;G1;Строка;Hudud / Регион;Hudud / Регион;1;29 2;G2;Вещественный;Ayollar soni, ming kishi / Численность женщин, тысяч человек;Ayollar soni, ming kishi / Численность женщин, тысяч человек;1;6 3;G3;Вещественный;Erkaklar soni, ming kishi / Численность мужчин, тысяч человек;Erkaklar soni, ming kishi / Численность мужчин, тысяч человек;1;6 4;G4;Вещественный;Jinsi bo`yicha taqsimlanishi, foizda (ayollar) / Распределение по полу, в % (женщины);Jinsi bo`yicha taqsimlanishi, foizda (ayollar) / Распределение по полу, в % (женщины);1;4 5;G5;Вещественный;Jinsi bo`yicha taqsimlanishi, foizda (erkaklar) / Распределение по полу, в % (мужчины);Jinsi bo`yicha taqsimlanishi, foizda (erkaklar) / Распределение по полу, в % (мужчины);1;4