Tartib raqami;Code;Element turi;Ustun nomi ruscha;Ustun nomi o'zbekcha;Majburiy;Uzunligi 1;G1;Строка;Наименование района;Tuman nomlari;1;30 2;G2;Строка;Налог на имущество физических лиц (%);Jismoniy shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliq (Foizda %);1;20 3;G3;Строка;Налог на доходы физических лиц;Jismoniy shaxslarninger solig‘i;1;20 4;G4;Строка;Доходы рынка;Bozorlardan tushgan daromadlar;1;20 5;G5;Строка;Налог на доходы физических и юридицеский лиц, занятых предпринимательствам;Tadbirkorlik faoliyati bilan shug‘ullanuvchi yuridik va jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig‘i;1;20 6;G6;Строка;Единий налоговый платеж микрофизм и малых предприятий;Mikrofirama va kichik korxoanlarning yagona soliq to‘lovi;1;20 7;G7;Строка;Местные сборы (сборы по торговле алкоголем);Mahalliy yig‘imlar (asosan alkogol mahsulotlari savdo yig‘imi);1;20