Tartib raqami;Code;Element turi;Ustun nomi ruscha;Ustun nomi o'zbekcha;Majburiy;Uzunligi 1;G1;Строка;Название продукты;Mahsulotlar nomi;1;20 2;G2;Вещественный;в 2016 году, тонна;2016 yil tonna;1;4 3;G3;Вещественный;Доля от общего объема производства в 2016 году, в процентах;2016 yil ishlab chiqarish umumiy hajmidagi ulushi, foiz;1;4 4;G4;Вещественный;в 2017 году, тонна;2017 yil tonna;1;4 5;G5;Вещественный;Доля от общего объема производства в 2017 году, в процентах;2017 yil chiqarish umumiy hajmidagi ulushi, foiz;1;17 6;G6;Вещественный;темп роста, в процентах;2016 nisbatan foiz hisobida;1;5