Tartib raqami;Code;Element turi;Ustun nomi ruscha;Ustun nomi o'zbekcha;Majburiy;Uzunligi 1;G1;Строка;Хизматлар номлари;Хизматлар номлари;1;158 2;G2;Строка;млрд.сўм;млрд.сўм;1;6 3;G3;Строка;жумладан; қишлоқ жойларида* (млн.сўм);жумладан; қишлоқ жойларида* (млн.сўм);1;5 4;G4;Строка;жумладан; қишлоқ жойларида* (улуши, %);жумладан; қишлоқ жойларида* (улуши, %);1;4 5;G5;Строка;ўсиш суръати, %;ўсиш суръати, %;1;5