["Tartib raqami","Code","Element turi","Ustun nomi ruscha","Ustun nomi o'zbekcha","Majburiy","Uzunligi",[1,"G1","\u0412\u0435\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439","\u0422\/r","\u0422\/r","1","1"],[2,"G2","\u0421\u0442\u0440\u043e\u043a\u0430","Nomi","Nomi","1","29"],[3,"G3","\u0412\u0435\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439","2005 yil","2005 yil","1","8"],[4,"G4","\u0412\u0435\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439","2006 yil","2006 yil","1","8"],[5,"G5","\u0412\u0435\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439","2007 yil","2007 yil","1","8"],[6,"G6","\u0412\u0435\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439","2008 yil","2008 yil","1","7"],[7,"G7","\u0412\u0435\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439","2009 yil","2009 yil","1","7"],[8,"G8","\u0412\u0435\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439","2010 yil","2010 yil","1","7"],[9,"G9","\u0412\u0435\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439","2011 yil","2011 yil","1","7"],[10,"G10","\u0412\u0435\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439","2012 yil","2012 yil","1","7"],[11,"G11","\u0412\u0435\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439","2013 yil","2013 yil","1","7"],[12,"G12","\u0412\u0435\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439","2014 yil","2014 yil","1","8"],[13,"G13","\u0412\u0435\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439","2015 yil","2015 yil","1","10"],[14,"G14","\u0412\u0435\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439","2016 yil","2016 yil","1","10"],[15,"G15","\u0421\u0442\u0440\u043e\u043a\u0430","2017 yil ","2017 yil ","1","16"],[16,"G16","\u0412\u0435\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439","2018 yil ","2018 yil ","1","17"],[17,"G17","\u0421\u0442\u0440\u043e\u043a\u0430","2019 yil ","2019 yil ","1","16"],[18,"G18","\u0421\u0442\u0440\u043e\u043a\u0430","2020 yil ","2020 yil ","1","17"]]