Tartib raqami;Code;Element turi;Ustun nomi ruscha;Ustun nomi o'zbekcha;Majburiy;Uzunligi 1;G1;Строка;Наименование отраслей;Tarmoqlar nomi;1;100 2;G2;Числовой; Доля в объеме валовой региональный продукт, в процентах;Yalpi hududiy maxsulotdagi xajmidagi ulushi, foizda;1;15