Tartib raqami;Code;Element turi;Ustun nomi ruscha;Ustun nomi o'zbekcha;Majburiy;Uzunligi 1;G1;Строка;Ko`rsatkish nomi;Ko`rsatkish nomi;1;49 2;G2;Строка;Eksport va importning umumiy hajmidagi ulushi, foiz hisobida2017 yil yanvar`-mart;Eksport va importning umumiy hajmidagi ulushi, foiz hisobida2017 yil yanvar`-mart;1;4 3;G3;Строка;Eksport va importning umumiy hajmidagiulushi, foiz hisobida2018 yil yanvar`-mart;Eksport va importning umumiy hajmidagiulushi, foiz hisobida2018 yil yanvar`-mart;1;17 4;G4;Строка;Hajmidagi o`zgarish, foiz hisobida2017 yilyanvar`-martganisbatan foiz hisobida;Hajmidagi o`zgarish, foiz hisobida2017 yilyanvar`-martganisbatan foiz hisobida;1;17