Tartib raqami;Code;Element turi;Ustun nomi ruscha;Ustun nomi o'zbekcha;Majburiy;Uzunligi 1;G1;Строка;Рус/Uzb;Рус/Uzb;1;6 2;G2;Строка;Наименование лицензирующего органа/Litsenziyalovchi organning nomi;Наименование лицензирующего органа/Litsenziyalovchi organning nomi;1;84 3;G3;Строка;Наименование лицензии/Litsenziyaning nomi;Наименование лицензии/Litsenziyaning nomi;1;212 4;G4;Вещественный;Номер лицензии/Litsenziya raqami;Номер лицензии/Litsenziya raqami;1;5 5;G5;Строка;Дата выдачи лицензии/Litsenziya berilgan sana;Дата выдачи лицензии/Litsenziya berilgan sana;1;8 6;G6;Строка;Дата окончания лицензии/Litsenziya amal qilish muddati;Дата окончания лицензии/Litsenziya amal qilish muddati;1;57 7;G7;Строка;Статус лицензии/Litsenziyaning maqomi;Статус лицензии/Litsenziyaning maqomi;1;23 8;G8;Строка;Наименование лицензиата/Litsenziatning nomi;Наименование лицензиата/Litsenziatning nomi;1;109 9;G9;Строка;Организационно-правовая форма лицензиата/Litsenziatning tashkiliy-huquqiy formasi;Организационно-правовая форма лицензиата/Litsenziatning tashkiliy-huquqiy formasi;1;6 10;G10;Вещественный;ИНН/STIR;ИНН/STIR;1;9 11;G11;Вещественный;ОКПО/KTUT;ОКПО/KTUT;0;9 12;G12;Строка;почтовый индекс/pochta indeksi ;почтовый индекс/pochta indeksi ;0;6 13;G13;Строка;страна/mamlakat ;страна/mamlakat ;1;21 14;G14;Строка;область/viloyat ;область/viloyat ;0;49 15;G15;Строка;город/роселок / shahar/shaharcha ;город/роселок / shahar/shaharcha ;0;23 16;G16;Строка;район/tuman;район/tuman;0;33 17;G17;Строка;улица/ko'cha;улица/ko'cha;1;52 18;G18;Строка;№ дома/uy;№ дома/uy;0;7 19;G19;Строка;№ квартиры/xonadon;№ квартиры/xonadon;0;23