Tartib raqami;Code;Element turi;Ustun nomi ruscha;Ustun nomi o'zbekcha;Majburiy;Uzunligi 1;vedId;Числовой;TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods;TIF TN bo`yicha tovar guruhi/Группа товара по ТН ВЭД/Group of goods;1;10 2;goodName;Текст (строка больше чем 255 символов);Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods;Tovarning nomlanishi/Наименование товара/Name of goods;1;2000 3;senderCountry;Строка;Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country;Jo'natuvchi mamlakati/Страна отправления/Departure country;1;1000 4;manufacturerCountry;Строка;Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin;Ishlab chiqarilgan mamlakat/Страна происхождения/Country of origin;1;1000 5;cost;Вещественный;Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value;Mahsulot birligi uchun bojxona qiymati (AQSh dollari)/Тамож. стоим. за ед. товара (долл. США)/Customs value;1;1000 6;pieces;Строка;O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement;O'lchov birligi/Единица измерения/Unit of measurement;1;20