Tartib raqami;Code;Element turi;Ustun nomi ruscha;Ustun nomi o'zbekcha;Majburiy;Uzunligi 1;A1;Текст (строка больше чем 255 символов);Hisoblangan bojxona to'lovlari (trln. so'm)/Расчитанные таможенные платежи (трлн. сум)/Estimated Customs Payments;Hisoblangan bojxona to'lovlari (trln. so'm)/Расчитанные таможенные платежи (трлн. сум)/Estimated Customs Payments;1;100 2;A2;Текст (строка больше чем 255 символов);Bojxona to'lovlaridan qo'llanilgan imtiyozlar (trln. so'm)/Предоставленные льготы по таможенным платежам (трлн. сум)/Customs privileges granted;Bojxona to'lovlaridan qo'llanilgan imtiyozlar (trln so'm)/Предоставленные льготы по таможенным платежам (трлн. сум)/Customs privileges granted;1;500 3;A3;Текст (строка больше чем 255 символов);Undirilgan bojxona to'lovlari (trln so'm)/Взысканные таможенные платежи (трлн. сум)/Collected Customs Payments;Undirilgan bojxona to'lovlari (trln so'm)/Взысканные таможенные платежи (трлн. сум)/Collected Customs Payments;1;500