Tartib raqami;Code;Element turi;Ustun nomi ruscha;Ustun nomi o'zbekcha;Majburiy;Uzunligi 1;G1;Строка;Viloyatlar / Области / Regions ;Viloyatlar / Области / Regions ;1;114 2;G2;Вещественный;Xaydaladigan yerlar / Пахотная земля / Arable land;Xaydaladigan yerlar / Пахотная земля / Arable land;1;5 3;G3;Вещественный;Lalmi / Богарные / Lalmi;Lalmi / Богарные / Lalmi;0;4 4;G4;Вещественный;Suvli / Водные / Water;Suvli / Водные / Water;1;5 5;G5;Вещественный;Pichanzorlar / Сенокосы / Weeds;Pichanzorlar / Сенокосы / Weeds;0;5 6;G6;Вещественный;Yaylovlar / Пастбища / Pastures;Yaylovlar / Пастбища / Pastures;1;7 7;G7;Вещественный;Suvlar / Воды / Waters;Suvlar / Воды / Waters;1;5 8;G8;Вещественный;Bog', uzum va tutzorlar / Сады, виноград и шелковица / Gardens, grapes and mulberries;Bog', uzum va tutzorlar / Сады, виноград и шелковица / Gardens, grapes and mulberries;1;4 9;G9;Вещественный;Yo'llar / Дороги / Ways;Yo'llar / Дороги / Ways;1;4 10;G10;Вещественный;Axoli yerlari / Население земли / Population lands;Axoli yerlari / Население земли / Population lands;0;4 11;G11;Вещественный;Botqoqliklar / Водно-болотные угодья / Wetlands;Botqoqliklar / Водно-болотные угодья / Wetlands;0;3 12;G12;Вещественный;Qumliklar / Пески / The sands;Qumliklar / Пески / The sands;0;5 13;G13;Вещественный;Muzliklar / Ледник / Glaciers;Muzliklar / Ледник / Glaciers;0;4 14;G14;Вещественный;Boshqa yerlar / Другие земли / Other lands;Boshqa yerlar / Другие земли / Other lands;1;7 15;G15;Вещественный;Jami o'rmonsiz yerlar / Земли без леса / Lands without total forest;Jami o'rmonsiz yerlar / Земли без леса / Lands without total forest;1;7