Tartib raqami;Code;Element turi;Ustun nomi ruscha;Ustun nomi o'zbekcha;Majburiy;Uzunligi 1;G1;Строка;Dorivor va ozuqabop o'simliklar turlari / Типы лекарственных и питательных растений / Types of medicinal and fodder plants;Dorivor va ozuqabop o'simliklar turlari / Типы лекарственных и питательных растений / Types of medicinal and fodder plants;1;99 2;G2;Вещественный;Reja gektar/ План гектар/ The plan hectare;Reja gektar/ План гектар/ The plan hectare;1;6 3;G3;Вещественный;Amalda / На практике / In practice;Amalda / На практике / In practice;1;6 4;G4;Вещественный;Foiz / Процент / Percent;Foiz / Процент / Percent;1;6