Tartib raqami;Code;Element turi;Ustun nomi ruscha;Ustun nomi o'zbekcha;Majburiy;Uzunligi 1;G1;Вещественный;№;№;1;2 2;G2;Строка;Kasblar nomi/ Наименование профессий/ Name of occupations;Kasblar nomi/ Наименование профессий/ Name of occupations;1;138 3;G3;Вещественный;Kasblar kodi/ Код профессии/ The profession code;Kasblar kodi/ Код профессии/ The profession code;1;7 4;G4;Строка;Yo'nalishlar nomi/ Наименование направлений/ Name of directions;Yo'nalishlar nomi/ Наименование направлений/ Name of directions;1;238 5;G5;Вещественный;Yo'nalish kodi/Код направления/Direction code;Yo'nalish kodi/Код направления/Direction code;1;7