Tartib raqami;Code;Element turi;Ustun nomi ruscha;Ustun nomi o'zbekcha;Majburiy;Uzunligi 1;G1;Строка;Кўрсаткичлар;Кўрсаткичлар;1;87 2;G2;Строка;Экспорт ва импорт операциялари ҳажми ва улуши 2018 йил млн. АҚШ долл.;Экспорт ва импорт операциялари ҳажми ва улуши 2018 йил млн. АҚШ долл.;1;17 3;G3;Строка;Экспорт ва импорт операциялари ҳажми ва улуши 2018 йил жами-даги улуши, %;Экспорт ва импорт операциялари ҳажми ва улуши 2018 йил жами-даги улуши, %;1;4 4;G4;Вещественный;Экспорт ва импорт операциялари ҳажми ва улуши 2019 йил млн. АҚШ долл.;Экспорт ва импорт операциялари ҳажми ва улуши 2019 йил млн. АҚШ долл.;1;17 5;G5;Вещественный;Экспорт ва импорт операциялари ҳажми ва улуши 2019 йил жамидаги улуши, %;Экспорт ва импорт операциялари ҳажми ва улуши 2019 йил жамидаги улуши, %;1;17 6;G6;Строка;2018 йилга нисбатан фоиз ҳисобида;2018 йилга нисбатан фоиз ҳисобида;1;17