[{"id":"1","G1":"2019 yil 1 aprel holatiga bank bo’yicha milliy valyutada ajratilgan kreditlar bo’yicha o’rtacha tortilgan foiz stavkasi","G2":"yillik 13,8 foiz"}]