12019 yil 1 aprel holatiga bank bo’yicha milliy valyutada ajratilgan kreditlar bo’yicha o’rtacha tortilgan foiz stavkasiyillik 13,8 foiz