I;Daromadlar;24,346.00 1.1;Yuridik shaxslarning ish haqi fondidan yagona ijtimoiy to\'lov;20,722.10 1.2;Yagona soliq to\'lovi;1,173.80 1.3;Boshqa daromadlar;2,140.20 1.4;Soliqsiz tushumlar;309.9 II.;Xarajatlar;26,243.20 2.1;Pensiya va boshqa to\'lovlar;26,203.30 2.1;Boshqa xarajatlar;39.9