[{"id":"1","G1":"I","G2":"Jami daromadlar","G3":"29 709,3"},{"id":"2","G1":"1.1","G2":"Ijtimoiy soliq","G3":"19 841,4"},{"id":"3","G1":"1.2","G2":"Boshqa daromadlar","G3":"574.7"},{"id":"4","G1":"1.3","G2":"Soliqsiz tushumlar","G3":"176.2"},{"id":"5","G1":"II.","G2":"Davlat byudjeti tomonidan transfert","G3":"9 000,0"},{"id":"6","G1":"III.","G2":"Moliya vazirligi huzuridagi Inqirozga qarshi kurashish jamg‘armasi hisobidan subsidiya","G3":"117"},{"id":"7","G1":"IV.","G2":"Jami xarajatlar","G3":"31 806,3"},{"id":"8","G1":"2.1","G2":"Pensiya va boshqa to‘lovlar","G3":"31 757,1"},{"id":"9","G1":"2.4","G2":"Boshqa xarajatlar","G3":"49.2"}]