1IDaromadlar24,346.0021.1Yuridik shaxslarning ish haqi fondidan yagona ijtimoiy to'lov20,722.1031.2Yagona soliq to'lovi1,173.8041.3Boshqa daromadlar2,140.2051.4Soliqsiz tushumlar309.96II.Xarajatlar26,243.2072.1Pensiya va boshqa to'lovlar26,203.3082.1Boshqa xarajatlar39.9