1IJami daromadlar29 709,321.1Ijtimoiy soliq19 841,431.2Boshqa daromadlar574.741.3Soliqsiz tushumlar176.25II.Davlat byudjeti tomonidan transfert9 000,06III.Moliya vazirligi huzuridagi Inqirozga qarshi kurashish jamg‘armasi hisobidan subsidiya1177IV.Jami xarajatlar31 806,382.1Pensiya va boshqa to‘lovlar31 757,192.4Boshqa xarajatlar49.2