[{"id":"1","G1":"Dehqonobod tumani/ Дехканабадский район","G2":"","G3":"","G4":"","G5":"","G6":"","G7":"","G8":"","G9":"","G10":"","G11":"","G12":""},{"id":"2","G1":"Tarqatilmagan yerlar/ Нераспределенные земли","G2":"2383","G3":"","G4":"","G5":"","G6":"","G7":"","G8":"","G9":"","G10":"","G11":"2383","G12":"2383"},{"id":"3","G1":"Sug'oriladigan/ Орошаемые ","G2":"0","G3":"","G4":"","G5":"","G6":"","G7":"","G8":"","G9":"","G10":"","G11":"","G12":"0"},{"id":"4","G1":"Qamashi tumani/ Камашинский район","G2":"","G3":"","G4":"","G5":"","G6":"","G7":"","G8":"","G9":"","G10":"","G11":"","G12":""},{"id":"5","G1":"Tarqatilmagan yerlar/ Нераспределенные земли","G2":"679","G3":"","G4":"","G5":"","G6":"","G7":"","G8":"","G9":"","G10":"","G11":"679","G12":"679"},{"id":"6","G1":"Sug'oriladigan/ Орошаемые ","G2":"0","G3":"","G4":"","G5":"","G6":"","G7":"","G8":"","G9":"","G10":"","G11":"","G12":"0"},{"id":"7","G1":"Kitob tumani/ Китабский район","G2":"","G3":"","G4":"","G5":"","G6":"","G7":"","G8":"","G9":"","G10":"","G11":"","G12":""},{"id":"8","G1":"Tarqatilmagan yerlar/ Нераспределенные земли","G2":"182","G3":"","G4":"","G5":"","G6":"","G7":"","G8":"","G9":"","G10":"","G11":"182","G12":"182"},{"id":"9","G1":"Sug'oriladigan/ Орошаемые ","G2":"","G3":"","G4":"","G5":"","G6":"","G7":"","G8":"","G9":"","G10":"","G11":"","G12":""},{"id":"10","G1":"Nishon tumani/ Нишанский район","G2":"","G3":"","G4":"","G5":"","G6":"","G7":"","G8":"","G9":"","G10":"","G11":"","G12":""},{"id":"11","G1":"Tarqatilmagan yerlar/ Нераспределенные земли","G2":"317","G3":"","G4":"","G5":"","G6":"","G7":"","G8":"","G9":"","G10":"","G11":"317","G12":"317"},{"id":"12","G1":"Sug'oriladigan/ Орошаемые ","G2":"0","G3":"","G4":"","G5":"","G6":"","G7":"","G8":"","G9":"","G10":"","G11":"","G12":"0"},{"id":"13","G1":"Kasbi tumani/ Касбийский район","G2":"","G3":"","G4":"","G5":"","G6":"","G7":"","G8":"","G9":"","G10":"","G11":"","G12":""},{"id":"14","G1":"Tarqatilmagan yerlar/ Нераспределенные земли","G2":"72","G3":"","G4":"","G5":"","G6":"","G7":"","G8":"","G9":"","G10":"","G11":"72","G12":"72"},{"id":"15","G1":"Sug'oriladigan/ Орошаемые ","G2":"","G3":"","G4":"","G5":"","G6":"","G7":"","G8":"","G9":"","G10":"","G11":"","G12":""},{"id":"16","G1":"Chiroqchi tumani/ Чиракчийский район","G2":"","G3":"","G4":"","G5":"","G6":"","G7":"","G8":"","G9":"","G10":"","G11":"","G12":""},{"id":"17","G1":"Tarqatilmagan yerlar/ Нераспределенные земли","G2":"1647","G3":"","G4":"","G5":"","G6":"","G7":"","G8":"","G9":"","G10":"","G11":"1647","G12":"1647"},{"id":"18","G1":"Sug'oriladigan/ Орошаемые ","G2":"0","G3":"","G4":"","G5":"","G6":"","G7":"","G8":"","G9":"","G10":"","G11":"","G12":"0"},{"id":"19","G1":"Yakkabog' tumani/ Яккабагский район","G2":"","G3":"","G4":"","G5":"","G6":"","G7":"","G8":"","G9":"","G10":"","G11":"","G12":""},{"id":"20","G1":"Tarqatilmagan yerlar/ Нераспределенные земли","G2":"1338","G3":"","G4":"","G5":"","G6":"","G7":"","G8":"","G9":"","G10":"","G11":"1338","G12":"1338"},{"id":"21","G1":"Sug'oriladigan/ Орошаемые ","G2":"0","G3":"","G4":"","G5":"","G6":"","G7":"","G8":"","G9":"","G10":"","G11":"","G12":"0"},{"id":"22","G1":"Viloyat jami/ Всего в областе","G2":"","G3":"","G4":"","G5":"","G6":"","G7":"","G8":"","G9":"","G10":"","G11":"","G12":""},{"id":"23","G1":"Tarqatilmagan yerlar/ Нераспределенные земли","G2":"6618","G3":"0","G4":"0","G5":"0","G6":"0","G7":"0","G8":"0","G9":"0","G10":"0","G11":"6618","G12":"6618"},{"id":"24","G1":"Sug'oriladigan/ Орошаемые ","G2":"0","G3":"0","G4":"0","G5":"0","G6":"0","G7":"0","G8":"0","G9":"0","G10":"0","G11":"0","G12":"0"}]