[{"id":"1","G1":"Toshkent tumani/Ташкентский район","G2":"","G3":"","G4":"","G5":"","G6":"","G7":"","G8":"","G9":"","G10":"","G11":"","G12":""},{"id":"2","G1":"Tarqatilmagan yerlar/ Нераспределенные земли","G2":"14.4","G3":"14.4","G4":"0","G5":"","G6":"","G7":"","G8":"","G9":"","G10":"","G11":"","G12":"14.4"},{"id":"3","G1":"Sug'oriladigan/ Орошаемые ","G2":"14.4","G3":"14.4","G4":"0","G5":"","G6":"","G7":"","G8":"","G9":"","G10":"","G11":"","G12":"14.4"},{"id":"4","G1":"Yukorichirchik tumani/ Юкори-Чирчикский район","G2":"","G3":"","G4":"","G5":"","G6":"","G7":"","G8":"","G9":"","G10":"","G11":"","G12":""},{"id":"5","G1":"Tarqatilmagan yerlar/ Нераспределенные земли","G2":"14","G3":"","G4":"14","G5":"13.3","G6":"","G7":"","G8":"0.7","G9":"","G10":"","G11":"","G12":"14"},{"id":"6","G1":"Sug'oriladigan/ Орошаемые ","G2":"14","G3":"","G4":"14","G5":"13.3","G6":"","G7":"","G8":"0.7","G9":"","G10":"","G11":"","G12":"14"},{"id":"7","G1":"Qibray tumani/Кибрайский район","G2":"","G3":"","G4":"","G5":"","G6":"","G7":"","G8":"","G9":"","G10":"","G11":"","G12":""},{"id":"8","G1":"Tarqatilmagan yerlar/ Нераспределенные земли","G2":"85.59999999999999","G3":"66.2","G4":"19.4","G5":"19.4","G6":"","G7":"","G8":"","G9":"","G10":"","G11":"","G12":"85.59999999999999"},{"id":"9","G1":"Sug'oriladigan/ Орошаемые ","G2":"85.59999999999999","G3":"66.2","G4":"19.4","G5":"19.4","G6":"","G7":"","G8":"","G9":"","G10":"","G11":"","G12":"85.59999999999999"},{"id":"10","G1":"Yangiyo‘l tumani/Янгиюльский район","G2":"","G3":"","G4":"","G5":"","G6":"","G7":"","G8":"","G9":"","G10":"","G11":"","G12":""},{"id":"11","G1":"Tarqatilmagan yerlar/ Нераспределенные земли","G2":"127.3","G3":"64.8","G4":"60.4","G5":"60.2","G6":"","G7":"","G8":"","G9":"","G10":"","G11":"2.1","G12":"127.3"},{"id":"12","G1":"Sug'oriladigan/ Орошаемые ","G2":"125.2","G3":"64.8","G4":"60.4","G5":"60.2","G6":"","G7":"","G8":"","G9":"","G10":"","G11":"","G12":"125.2"},{"id":"13","G1":"Viloyat jami/ Всего в областе","G2":"","G3":"","G4":"","G5":"","G6":"","G7":"","G8":"","G9":"","G10":"","G11":"","G12":""},{"id":"14","G1":"Tarqatilmagan yerlar/ Нераспределенные земли","G2":"241.3","G3":"145.4","G4":"93.8","G5":"92.89999999999999","G6":"0","G7":"0","G8":"0.7","G9":"0","G10":"","G11":"2.1","G12":"241.3"},{"id":"15","G1":"Sug'oriladigan/ Орошаемые ","G2":"239.2","G3":"145.4","G4":"93.8","G5":"92.89999999999999","G6":"0","G7":"0","G8":"0.7","G9":"","G10":"","G11":"","G12":"239.2"}]