[{"id":"1","G1":"Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi","G2":"*","G3":"*","G4":"51.2"},{"id":"2","G1":"Davlat aktivlarini boshqarish agentligi","G2":"*","G3":"*","G4":"41.4"},{"id":"3","G1":"Moliya vazirligi","G2":"*","G3":"*","G4":"5.2"},{"id":"4","G1":"boshqalar","G2":"*","G3":"*","G4":"2.2"}]