[{"id":"1","G1":"Talab qilib olinguncha","G2":"Cheklanmagan","G3":"0"},{"id":"2","G1":"*","G2":"*","G3":"*"}]