Aholi jon boshiga YaHM, ming so'm;4279,8;5002,2;5702,5;6967,3;9019,7;11126,3 Aholi jon boshiga YaHM o'sish sur'ati (o'tgan yilga nisbatan foiz hisobida);106,2;106,5;106,0;102,2;102,0;103,7