[{"id":"1","G1":"´╗┐Aholi jon boshiga YaHM, ming so'm","G2":"4279,8","G3":"5002,2","G4":"5702,5","G5":"6967,3","G6":"9019,7","G7":"11126,3\r"},{"id":"2","G1":"Aholi jon boshiga YaHM o'sish sur'ati (o'tgan yilga nisbatan foiz hisobida)","G2":"106,2","G3":"106,5","G4":"106,0","G5":"102,2","G6":"102,0","G7":"103,7\r"}]