1yillar годыyears20192Mehmonxona va shunga o‘xshash joylashtirish vositalari (ob’ektlar) soni Число гостиниц и аналогичных  средств размещения (объектов)Number of hotels and similar accommodation (facilities)10513ularda в них:in them:4joylar soni, birlik число мест, единицnumber of seats, units466715joylashtirilgan tashrif buyuruvchilar, ming kishi размещено посетителей, тыс. Человекplaced visitors, thousand people2193.4