yillar; годы;years;2018;2019 Jami ;Всего;Total;2125.9;2193.4 ta’til, bo‘sh vaqt va dam olish ;отпуск, досуг и отдых;vacation, leisure and recreation;810.1;862.8 do‘stlar va qarindoshlardan xabar olish ; посещение друзей и родственников;visiting friends and family;90.6;69.5 ta’lim va kasbiy tayyorgarlik ;образование и профессиональная подготовка;education and training;67.0;72.6 davolovchi va sog‘lomlashtiruvchi muolajalar ;лечебные и оздоровительные процедуры;medical and health treatments;39.9;51.4 ziyorat qilish / религия; религия/ паломничество;pilgrimage;98.5;105.2 do‘konlarga tashriflar ; посещение магазинов;shopping;10.2;7.9 tranzit;транзит;transit;14.4;10.5 boshqa shaxsiy maqsadlar ;прочие личные цели;other personal goals;223.1;220.5 ish yuzasidan va kasbga oid maqsadlar;деловые и профессиональные цели;business and professional goals;772.1;793.0