[{"id":"1","G1":"yillar","G2":" годы","G3":"years","G4":"2018","G5":"2019"},{"id":"2","G1":"Jami ","G2":"Всего","G3":"Total","G4":"2125.9","G5":"2193.4"},{"id":"3","G1":"ta’til, bo‘sh vaqt va dam olish ","G2":"отпуск, досуг и отдых","G3":"vacation, leisure and recreation","G4":"810.1","G5":"862.8"},{"id":"4","G1":"do‘stlar va qarindoshlardan xabar olish ","G2":" посещение друзей и родственников","G3":"visiting friends and family","G4":"90.6","G5":"69.5"},{"id":"5","G1":"ta’lim va kasbiy tayyorgarlik ","G2":"образование и профессиональная подготовка","G3":"education and training","G4":"67.0","G5":"72.6"},{"id":"6","G1":"davolovchi va sog‘lomlashtiruvchi muolajalar ","G2":"лечебные и оздоровительные процедуры","G3":"medical and health treatments","G4":"39.9","G5":"51.4"},{"id":"7","G1":"ziyorat qilish / религия","G2":" религия/ паломничество","G3":"pilgrimage","G4":"98.5","G5":"105.2"},{"id":"8","G1":"do‘konlarga tashriflar ","G2":" посещение магазинов","G3":"shopping","G4":"10.2","G5":"7.9"},{"id":"9","G1":"tranzit","G2":"транзит","G3":"transit","G4":"14.4","G5":"10.5"},{"id":"10","G1":"boshqa shaxsiy maqsadlar ","G2":"прочие личные цели","G3":"other personal goals","G4":"223.1","G5":"220.5"},{"id":"11","G1":"ish yuzasidan va kasbga oid maqsadlar","G2":"деловые и профессиональные цели","G3":"business and professional goals","G4":"772.1","G5":"793.0"}]