Shifoxona muassasalari soni;1162;1159;1174;1173;1165;1149;1150;1191;1139;1162;1158;1181;1225;1128;1058;1071;1106;1135;1165;1205 Shifoxona o`rinlari soni:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; jami, ming;138.6;140.1;147;146.7;142.9;142.4;143.6;138.8;137.5;139.6;139.6;139.8;138.3;134;130.9;129.7;132;135.7;153.6;153.4 10 000 aholiga ;55.9;55.8;57.8;57.4;54.9;54.1;53.9;51.3;49.9;49.8;47.9;47.3;46.1;43.9;42.2;41.1;41.1;41.6;46.6;45.2 Statsionarlarda davolangan bemorlarning  jami soni, ming ;3514.4;3575.3;3720.7;3767.6;3978.1;4075.2;4319.6;4588.3;4599.6;4799.1;4995.5;4909.9;4974.7;5150.3;5294;5293.9;5581.5;5984.8;6235.6;6154 Bitta shifoxona o`rniga to`g`ri keladigan aholi soni;179;179;173;175;182;185;186;195;200;201;209;211;217;228;237;243;243;241;215;221 Homilador ayollar va tug`adiganlar uchun o`rinlar soni:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; jami, ming;26.2;25.6;25.4;25.1;23;22.7;21.9;20.6;20.3;20.1;19.9;19.7;19.3;18.7;18.1;17.6;17.4;17.7;17.4;17.3 10 000 ayollarga (15-49 yosh) ;40.5;39.6;37.6;35.7;32;31;29.1;26.9;25.9;25.3;24;23.4;22.7;21.8;20.9;20.2;19.9;20.9;19.6;19.3 Ambulatoriya-poliklinika muassasalari soni;4847;5047;5294;5366;5536;5507;5352;5810;5754;5869;5993;6354;6389;6421;6054;6220;6542;5296;5627;5955 Ambulatoriya-poliklinika muassasalarining quvvati, bir smenada qatnovlar soni:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; jami, ming;391.5;402.9;414.8;407.1;403.8;401.7;408.5;414.5;413.6;415.5;422.5;423.7;424.3;418.5;406.7;407;411.9;405.3;440.8;468.6 10 000 aholiga ;157.7;160.4;163.1;159.2;155.2;152.7;153.2;153.1;150.2;148.4;145.1;143.4;141.5;137.3;131.1;128.9;128.2;124.1;133.7; Akusherlik-ginekologiya  xonalari  soni:;2074;2192;2394;2398;2386;2370;2413;2475;2599;2703;2857;3041;3066;2766;2823;2752;2640;2157;2186;1900 Bolalar poliklinikalari  (bo`limlari)  soni:;2519;2505;2515;2536;2587;2417;2379;2339;2219;2322;2341;2402;2418;2315;2104;1997;1783;1102;1128;2058 Barcha mutaxassislikdagi shifokorlarning soni:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; jami, ming;81.5;81.4;81;80.4;77.9;76.5;75.8;76.9;77.1;80.4;79.9;81.7;81.3;81.7;82;83.4;84.1;85.4;89.8;91.9 10 000 aholiga;32.8;32.4;31.9;31.4;29.9;29.1;28.4;28.4;28;29;27.4;27.7;27.1;26.8;26.4;26.4;26.2;26.1;27.2;27.1 Bitta shifokorga  to`g`ri keladigan aholi soni:;304;309;314;320;334;344;352;352;357;348;356;362;369;373;378;379;382;383;367;369 Barcha mutaxassislikdagi ayol shifokorlarning soni:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; jami, ming;41.5;41.9;41.7;41.5;40.5;41;40.9;41.4;41.5;41.5;41.2;43.2;42.7;42.9;42.7;41;43.2;43.1;44.8;44.3 jami shifokorlar soniga  nisbatan, foizda;51.2;51.5;51.5;51.6;52;53.6;54;53.8;53.8;51.6;51.6;52.9;52.5;52.5;52.1;51.6;51.4;50.5;49.9;48.2 O`rta tibbiyot xodimlari soni:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; jami, ming;259.7;263.1;265.9;265.3;266;271;274.4;283.8;291.3;301.9;310.2;319.7;324.6;327.4;332.4;336.4;341.3;348.2;356.7;365.7 10 000 aholiga;104.7;104.7;104.6;103.8;102.2;103;102.9;104.8;105.8;107.8;106.5;108.2;108.2;107.4;107.2;106.5;106.3;106.6;108.2;107.8 Bitta o'rta tibbiyot xodimiga to'g'ri keladigan aholi soni;96;95;96;97;98;97;97;97;96;93;92;92;92;93;93;94;94;94;92;92.7 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;