1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16; 1;Адлия вазирлиги (марказий аппарат);9338;748;3214;3495;93;1788;149;79;160;68;0;0;0;0; -;Жами:;9338;748;3214;3495;93;1788;149;79;160;68;0;0;0;0; -;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-; №;Ҳудудлар номи;Бевосита келиб тушган мурожаатлар бўйича: Жами мурожаатлар сони (4+5+6+7+8+9);Қаноат-ланти-рилган;Тушун-тириш берил-ган;Кўрмас-дан колди-рилган;Рад этилган;Тегиш-лиги бўйича бошқа ташки-лотларга юборил-ган;Ўрганиш жараёнида;Виртуал қабулхона орқали келиб тушган мурожаатлар бўйича: Жами мурожаатлар сони (11+12+13+ 14+15+16);Қаноатлантирилган;Тушунтириш берилган;Кўрмасдан колдирилган (тугатилган);Рад этилган;Тегишлиги бўйича бошқа ташкилотларга юборилган;Ўрганиш жараёнида; 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16; 1;Адлия вазирлиги (марказий аппарати);8590;2616;4573;169;9;946;277;748;278;319;0;8;54;89; -;Жами:;8593;2616;4573;169;9;946;277;748;278;319;0;8;54;89;