1Uzb2016 yil yakunlari boʻyicha3.13%1555.7223%2Uzb2017 yil yakunlari boʻyicha2%1616.923%3Uzb2018 yil yakunlari boʻyicha3.30%1616.923%4Uzb2019 yil yakunlari boʻyicha~7,632% (1,45 sum)1616.923%5RuПо итогам 2016 года3.13%1555.7223%6RuПо итогам 2017 года2%1616.923%7RuПо итогам 2018 года3.30%1616.923%8RuПо итогам 2019 года~7,632% (1,45 сум)1616.923%