1;Umumiy kapital;6,397.13 1.1;shu jumladan: Ustav kapitali;5,633.06 2;Jami aktivlar;41,531.45 3;Vakillik hisobvarag\'idagi mablag\'lar;376.77 4;Kassadagi mablag\'lar;488.34 5;Majburiy zahira hisobvarag\'idagi mablag\'lar;152.47 6;Kredit qo\'yilmalari;33,480.36 7;Horijiy valyutada berilgan kreditlar;21,832.47 8;Ipoteka kreditlari;782.03 9;Istemol kreditlari;23.53 10;Mikrokreditlar;139.49 11;Qimmatbaho qog\'ozlar va investitsiyalar portfeli;1,201.76 12;Jalb qilingan depozitlar hajmi;8,149.62 13;Aholi omonatlari;1,451.07 14;Bank tomonidan chiqarilgan qimmatbaho qog\'ozlar;73.15000000000001 15;Bank foydasi;311.95 16;Mijozlar bazasi (dona);2,059,483 16.1;shundan: jismoniy shaxslar (omonatchilar);2,014,456 17;Filiallar soni;22 18;Minibanklar soni;4