[{"id":"1","G1":"1","G2":"Umumiy kapital","G3":"6,397.13"},{"id":"2","G1":"1.1","G2":"shu jumladan: Ustav kapitali","G3":"5,633.06"},{"id":"3","G1":"2","G2":"Jami aktivlar","G3":"41,531.45"},{"id":"4","G1":"3","G2":"Vakillik hisobvarag'idagi mablag'lar","G3":"376.77"},{"id":"5","G1":"4","G2":"Kassadagi mablag'lar","G3":"488.34"},{"id":"6","G1":"5","G2":"Majburiy zahira hisobvarag'idagi mablag'lar","G3":"152.47"},{"id":"7","G1":"6","G2":"Kredit qo'yilmalari","G3":"33,480.36"},{"id":"8","G1":"7","G2":"Horijiy valyutada berilgan kreditlar","G3":"21,832.47"},{"id":"9","G1":"8","G2":"Ipoteka kreditlari","G3":"782.03"},{"id":"10","G1":"9","G2":"Istemol kreditlari","G3":"23.53"},{"id":"11","G1":"10","G2":"Mikrokreditlar","G3":"139.49"},{"id":"12","G1":"11","G2":"Qimmatbaho qog'ozlar va investitsiyalar portfeli","G3":"1,201.76"},{"id":"13","G1":"12","G2":"Jalb qilingan depozitlar hajmi","G3":"8,149.62"},{"id":"14","G1":"13","G2":"Aholi omonatlari","G3":"1,451.07"},{"id":"15","G1":"14","G2":"Bank tomonidan chiqarilgan qimmatbaho qog'ozlar","G3":"73.15000000000001"},{"id":"16","G1":"15","G2":"Bank foydasi","G3":"311.95"},{"id":"17","G1":"16","G2":"Mijozlar bazasi (dona)","G3":"2,059,483"},{"id":"18","G1":"16.1","G2":"shundan: jismoniy shaxslar (omonatchilar)","G3":"2,014,456"},{"id":"19","G1":"17","G2":"Filiallar soni","G3":"22"},{"id":"20","G1":"18","G2":"Minibanklar soni","G3":"4"}]