[{"id":"1","G1":"O'zbekiston Respublikasi tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi  ","G2":"87.77%"}]