[{"id":"1","G1":"O`zRTXB bitimlar hajmi :","G2":"1 683,8","G3":"1 859,4","G4":"2 332,1","G5":"2 416,0","G6":"2 712,3","G7":"2 498,9","G8":"2 994,8","G9":"3 305,1","G10":"2 712,6","G11":"2 913,1","G12":"3 237,2","G13":"3 289,1\r"},{"id":"2","G1":"birja savdolari ","G2":"1 588,0","G3":"1 761,6","G4":"2 205,5","G5":"2 289,1","G6":"2 611,1","G7":"2 317,4","G8":"2 631,6","G9":"2 900,2","G10":"2 342,8","G11":"2 524,1","G12":"2 827,1","G13":"2 794,0\r"},{"id":"3","G1":"ko`rgazma-yarmarka","G2":"92,1","G3":"92,1","G4":"123,9","G5":"118,6","G6":"91,3","G7":"117,1","G8":"94,7","G9":"85,9","G10":"65,7","G11":"41,0","G12":"94,9","G13":"102,6\r"},{"id":"4","G1":"davlat xaridlari bo`yicha auksiyon savdolar","G2":"-","G3":"-","G4":"-","G5":"-","G6":"-","G7":"28,2","G8":"106,1","G9":"111,5","G10":"87,7","G11":"332,2","G12":"301,2","G13":"376,5\r"},{"id":"5","G1":"avtoraqamlar onlayn auksioni","G2":"3,8","G3":"5,7","G4":"2,6","G5":"8,3","G6":"10,0","G7":"3,8","G8":"17,2","G9":"12,2","G10":"12,3","G11":"15,9","G12":"14,0","G13":"15,9\r"}]