1;O\'zbekiston Respublikasi Mahalla va oilani qo\'llab-quvvatlash vazirligi markaziy apparati ;4 2;O\'zbekiston Respublikasi Mahalla va oilani qo\'llab-quvvatlash vazirligi hududiy taribiy tuzilmalari ;92 3;Центральный аппарат Министерства по поддержке махалли и семьи Республики Узбекистан;4 4;Территориальные структуры Министерства по поддержке махалли и семьи Республики Узбекистан;92 5;Central Office of the Ministry for Support of Mahalla and Family of the Republic of Uzbekistan;4 6;Territorial structures of the Ministry for Support of Mahalla and Family of the Republic of Uzbekistan;92