[{"id":"1","G1":"1","G2":"O'zbekiston Respublikasi Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi markaziy apparati ","G3":"4"},{"id":"2","G1":"2","G2":"O'zbekiston Respublikasi Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi hududiy taribiy tuzilmalari ","G3":"92"},{"id":"3","G1":"3","G2":"Центральный аппарат Министерства по поддержке махалли и семьи Республики Узбекистан","G3":"4"},{"id":"4","G1":"4","G2":"Территориальные структуры Министерства по поддержке махалли и семьи Республики Узбекистан","G3":"92"},{"id":"5","G1":"5","G2":"Central Office of the Ministry for Support of Mahalla and Family of the Republic of Uzbekistan","G3":"4"},{"id":"6","G1":"6","G2":"Territorial structures of the Ministry for Support of Mahalla and Family of the Republic of Uzbekistan","G3":"92"}]