11O'zbekiston Respublikasi Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi markaziy apparati 422O'zbekiston Respublikasi Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi hududiy taribiy tuzilmalari 9233Центральный аппарат Министерства по поддержке махалли и семьи Республики Узбекистан444Территориальные структуры Министерства по поддержке махалли и семьи Республики Узбекистан9255Central Office of the Ministry for Support of Mahalla and Family of the Republic of Uzbekistan466Territorial structures of the Ministry for Support of Mahalla and Family of the Republic of Uzbekistan92