[{"id":"1","G1":"PQ-4861 13.10.2020 O‘SIMLIKLAR KARANTINI BO‘YICHA DAVLAT XIZMATI FAOLIYATINI YANADA TAKOMILLASHTIRISH CHORA-TADBIRLARI TO‘G‘RISIDA/№ПП-4861 13.10.2020 О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ/ON MEASURES TO FURTHER IMPROVE THE ACTIVITIES OF THE STATE SERVICE FOR PLANT QUARANTINE","G2":"+","G3":"80","G4":"1270"}]