1;Mijoz hisobvarağini ochish, qayta rasmiylashtirish, qayta rơyxatdan ơtkazish, yopish va hisobvaraqlarini boshqa bankka kơchirib ơtkazish;Bepul; 2;Bank hisobvaraqlariga mablağlarni kơchirish (talab qilib olinguncha, maxsus jamğarma hisobvaraq, maqsadli hisobvaraq, kliring tranzaksiyalari (22610, 22612, 23204, 23212, 23214, 23218, 23222, 23224, 22630-hisobvaraqlaridan tashqari) byudjet hisobvaraqlari (byudjet tashkilotlarining byudjet hisobvaraqlaridan tashqari));Summaning kamida 0,3% (yangi mijozlarga); 1;Eksport bilan shugullanuvchi xơjalik yurituvchi sub\'ektlarga bank hisobvaraqlariga mablağlarni kơchirish;Summaning 0,2%gacha; 2;“UZPAYNET” mchjning agent shartnomasiga ega bơlgan mijozlarga bank hisobvarağiga mablağlarni kơchirish;Summaning kamida 0,1%; 3;Bir korporativ mijoz hisobvarağidan unga aloqador bơlgan boshqa korxonaning Xalq bankidagi hisobvarağiga mablağlar kơchirish;Bepul; 4;Hisobvaraqlarga xizmat kơrsatish;Bepul; 5;Еlektron to\'lovlar:;; 6;- Bank filialida amalga oshirilgan elektron to\'lovlar uchun.;500 so`m; 7;- “Internet-banking”, “Mobil banking” masofali xizmat turlaridan foydalangan holda amalga oshirilgan elektron to\'lovlar;250 so`m; 8;Akkreditiv:;; 9;1.Ochish ;BHMning 1 barobari; 10;2.Hisobvaraq shartlarini ơzgartirish ;BHMning 0,5 barobari; 11;3.Bekor qilish va hisobvaraqni tasdiqlash;Bepul; 12;Inkassoga hujjatlarni qabul qilish (tơlov topshiriqnomalari, inkasso topshiriqnomalari) ;Har biri uchun 2000 sơm; 13;- Pul chek daftarchasini hisobga olinishini yơlga qơyish ;BHMning 10%; 14;- Pul chek daftarchasini yoqotilishi sababli yangi pul chek daftarchasini ro\'yxatdan o\'tkazish;BHMning 50%;